Oziris dijamanti

Pitate se kako bi bilo držati vječnost u ruci?

Mi imamo odgovor.

Dijamanti su jedini vječni predmet na ovome svijetu i ostavljaju poseban utisak na promatrača. Nastali su na dubini od oko 150 kilometara ispod zemljine površine prije 542 - 4600 milijuna godina. Samo ime "dijamant" dolazi od grčke riječi "adamos" što znači neuništiv. U modernome svijetu dijamanti simboliziraju romantičnu ljubav, bogatstvo, ljepotu, uspjeh i glamurozan način života.

Zasigurno bi i Vi željeli posjedovati ovaj predmet kojemu se dive naraštaji ljudske povijesti. Sada to više nije nemoguće. 

Zlatarne Oziris pripremile su novu kolekciju dijamantnog nakita s naglaskom na zlatne prstene obogaćene dijamantima visoke kvalitete.

U svoj nakit ugrađujemo samo dijamante veće čistoće od SI. Samo takvi dijamanti mogu ući u naš nakit i zadobiti naš certifikat.

Naši dijamanti gradiraju se po Four C's sistemu, uvedenom 1953. godine od strane Gemološkog instituta Amerike (GIA).

PERSONALIZACIJA

Dijamante ugrađujemo u sav zlatni nakit, te je moguće dizajnirati potpuno novi model upravo za Vas.

Prilikom kupnje i najmanjeg dijamanta od 0.01 karata izdajemo certifikat, te svojom tradicijom i stručnošću garantiramo točnost podataka.

 

Oziris dijamanti